Dobór do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji - dlaczego warto zostać policjantem?

Od stycznia tego roku podanie o przyjęcie do służby można całodobowo złożyć u dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i dyżurnych komend powiatowych Policji w całym województwie.

Dokumenty można również składać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Opolu przy ul. Powolnego 3, pokój numer 5;

  • w poniedziałki - godz. 8.00-16.00
  • wtorki i czwartki - w godz. 9.00-14.00

oraz w komendach powiatowych Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych codziennie w godzinach urzędowania.

Kontakt pod nr telefonu 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.*

Policja oferuje:

    - ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

    - stabilne, stałe zatrudnienie;

    - wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- stałe i pewne źródło dochodu;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym to około 3200 netto + wysługa lat;

- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

    - skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);

    - możliwość doskonalenia zawodowego;

    - możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

    - prestiż zatrudnienia;

    - szeroki katalog specjalizacji;

    - wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!

* www.policja.pl

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

Ładowanie odtwarzacza...
Praca w Policji