Polsko-czeska akcja promująca projekt - Drugstop - Policja Opolska

Polsko-czeska akcja promująca projekt

Głównym celem projektu „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 jest zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym.

 

 

W związku z tym prowadzone są wspólne polsko-czeskie akcje promujące projekt na terenie przygranicznym. W dniu 27 lipca 2018 roku, na terenie powiatu prudnickiego odbyła się wspólna polsko-czeska akcja z udziałem Wydziału Prewencji KWP w Opolu oraz funkcjonariuszy z KWP w Pardubicach.

Podczas akcji prezentowano materiały poglądowe, a także przekazywano informacje na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Akcje tego typu mają służyć podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej. Kolejna taka akcja zaplanowana jest we wrześniu na terenie Retro městečko w Pardubicach.

Praca w Policji