Warto wiedzieć

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej kobiet, pokoju
i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021”.
Polska i polska Policja dołączyły tym samym do prestiżowego grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień rezolucji nr 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Główne postulaty przedstawione w planie to potrzeba zwiększenia udziału kobiet w procesach pokojowych, misjach i operacjach pokojowych, konieczność wzmocnienia ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju, jak również potrzeba ochrony i wsparcia kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym.

Krajowy Plan Działania opracowany został przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli: MSZ, MON, KPRM, MSWiA, w tym przedstawicieli Policji.

Wersja elektroniczna Planu dostępna jest w Informacyjnym Serwisie Policyjnym, w zakładce Prawa Człowieka/Aktualności (http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci).

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Planem oraz włączenia działań wynikających z planu do realizowanych zadań służbowych m.in. w trakcie odpraw, szkoleń, debat, spotkań
z młodzieżą.

Nadmieniam, że Harmonogram wdrażania planu zostanie w najbliższym czasie opracowany przez Komendę Główną Policji we współpracy z zainteresowanymi służbami
oraz resortami i przesłany do realizacji.

Powrót na górę strony