Aktualności

Seniorze nie daj się oszukać!

Data publikacji 28.09.2022

Na terenie powiatu krapkowickiego realizowany jest projekt pod nazwą „Bezpieczny Senior” skierowany do osób starszych, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko osobom w wieku senioralnym oraz informowanie ich o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni.

Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie i realizowany jest we współpracy z Fundacją Pro-Lege oraz Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

Główne założenia projektu:

  • przekazywanie i pogłębianie wiedzy na temat metod działania sprawców przestępstw na szkodę osób w podeszłym wieku oraz sposobów reagowania i zgłaszania organom ścigania;
  • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym a przede wszystkim propagowania noszenia elementów odblaskowych;
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród seniorów;
  • wzmocnienie roli i znaczenia pomocy sąsiedzkiej;

Jednym z kluczowych elementów projektu będą spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w instytucjach działających na rzecz osób starszych. W trakcie prelekcji poświęconych bezpieczeństwu seniorów, rozdawane będą elementy odblaskowe oraz materiały edukacyjne. Ponadto na terenie powiatu krapkowickiego już rozwieszono plakaty ostrzegające przed oszustwami metodami „na policjanta” i „na wnuczka”.

          Podmioty działające na rzecz osób starszych, które będą zainteresowane współpracą w zakresie przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z Policą, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach pod numerem telefonu: 47 8626537, adres e-mail: lukasz.boronczyk@op.policja.gov.pl

  • Bezpieczny senior
  • Bezpieczny senior
  • Bezpieczny senior
Powrót na górę strony