WS-ZF.2380.1.2020 - Informacje z otwarcia ofert - Policja Opolska

Informacje z otwarcia ofert

WS-ZF.2380.1.2020

Publikacja: Data publikacji 23.03.2020
Termin składania ofert:
CPV:
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa wraz z montażem i wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego dla Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji garnizonu opolskiego oraz Zarządu CBŚP w Opolu

 

 

Praca w Policji