Kierownictwo opolskiej Policji - Kierownictwo - Policja Opolska

Kierownictwo

Kierownictwo opolskiej Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

nadinsp. Jarosław Kaleta

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Adam Tychowicz

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Rafał Stanisławski

 

p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

podinsp. Bogdan Piotrowski