Kierownictwo opolskiej Policji - Kierownictwo - Policja Opolska

Kierownictwo

Kierownictwo opolskiej Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

insp. Jarosław Kaleta

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Adam Tychowicz

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

nadkom. Jacek Kozłowski

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

mł. insp. Rafał Stanisławski