ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W PRASIE - Zakupy - Policja Opolska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W PRASIE

W związku z realizacją mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0009/0001689 pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa, zapraszamy serdecznie do złożenia oferty dotyczącej postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia     2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

Zaproszenie do złożenia oferty

Treść ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW KWP W OPOLU

Praca w Policji