ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA - Zakupy - Policja Opolska

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA

W związku z realizacją mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001689 pn. "Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa, zapraszamy serdecznie do składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

Zaproszenie do składania ofert

 

Praca w Policji