Seniorzy! Oszustwo nie zna granic

Szkoliliśmy się z czeskimi policjantami w udzielaniu pierwszej pomocy

W Malej Moravce odbyło się szkolenie w ramach projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Policji z Polski i Czech. Tematem tego spotkania była pierwsza pomoc.

W dniach 19-20 września 2019 r. w Małej Moravce (Republika Czeska) odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“. W spotkaniu wzięli  udział funkcjonariusze i pracownicy Policji z Polski i Czech.

Zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Podczas szkolenia, jego uczestnicy poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na potrzebę szkolenia wykorzystano fantomy oraz defibrylatory AED.

W ocenie policjantów szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie i zapewne okaże się dla nich bardzo przydatne w codziennej służbie. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“.

Praca w Policji