Seniorzy! Oszustwo nie zna granic

Szkolenie dla Seniorów z pierwszej pomocy w ramach polsko – czeskiego projektu

Prudniccy policjanci w ramach polsko–czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” zorganizowali kurs pierwszej pomocy dla seniorów. Szkolenie przeprowadził policjant – ratownik z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Na szkoleniu obecny był również przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zaproszeni goście osobom starszym przekazali cenne informacje dotyczące oszustw finansowych i nieuczciwych praktyk rynkowych.

Przedsięwzięcie odbyło się we wtorek (17 września),  w hali sportowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Prudniku. Organizatorem kursu była Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Do udziału w szkoleniu policjanci zaprosili również przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Prowadzący szkolenie policjant – ratownik z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, pokazał osobom starszym jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.  Funkcjonariusz omówił także najczęstrze przyczynach utraty przytomności oraz o mogących wystąpić symptomach w przypadku omdlenia, zawału, udaru czy wylewu, które w konsekwencji mogą prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia.

Natomiast przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypomniała seniorom m.in. o tym, jak bezpiecznie przeliczyć swoje świadczenia, ale też – w jaki sposób zachować się, gdy do drzwi zapuka osoba podająca się za pracownika ZUS-u. Z kolei powiatowy rzecznik konsumentów przytoczyła przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych i sposoby ich unikania.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach polsko - czeskiego projektu pn. „Seniorzy - oszustwo nie zna granic" – „Senioři! Podvod nezná hranice“.

 • Policjanci i ratownik rozmawiają z Seniorami na temat bezpieczeństwa.
 • Seniorzy oglądają pokaz slajdów wyświetlany przez policyjnego ratownika.
 • Policyjny ratownik pokazuje sprzęt medyczny.
 • Policyjny ratownik pokazuję osobom starszym jak udzielać pierwszej pomocy.
 • Policyjny ratownik pokazuję osobom starszym jak udzielać pierwszej pomocy.
 • Jeden z uczestników kursu udziela pierwszej pomocy pod okiem policyjnego ratownika.
 • Jeden z uczestników kursu udziela pierwszej pomocy pod okiem policyjnego ratownika.
 • Jeden z uczestników kursu udziela pierwszej pomocy pod okiem policyjnego ratownika.
 • Policyjny ratownik demonstruję jak prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Policjant ratownik pokazuje udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
 • Przedstawicielka ZUS-u opowiada Seniorom na temat zagrożeń finansowych.
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta opowiada o nieuczciwych praktyk rynkowych i sposoby ich unikania.
Praca w Policji