Seniorzy! Oszustwo nie zna granic

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM

W ramach polsko – czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” odbyło się kolejne spotkanie zespołu zarządzającego, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Polski i Czech.

W dniach 25 – 26 kwietnia w Pokrzywnej odbyło się kolejne spotkanie funkcjonariuszy z Czech i z Polski, które zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu w ramach polsko – czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”

Celem projektu jest podwyższenie poczucia bezpieczeństwa wśród osób starszych. Stąd też funkcjonariusze z Czech i Polski mogli wymienić się doświadczeniami, pochwalić odniesionymi sukcesami jak i również opracować sposób działań aby seniorzy mieszkający na terenach przygranicznych mogli czuć się bezpiecznie.

Tego typu spotkania są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych celów.

Praca w Policji