SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W ŁĄCE PRUDNICKIEJ - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W ŁĄCE PRUDNICKIEJ

W ramach mikroprojektu "Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech” odbyło się kolejne spotkanie zespołu zarządzającego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. wzięli W NIM udział polscy i czescy partnerzy reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Opolu oraz Morawsko - Śląską Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie.

W dniach 11-12 grudnia w Łące Prudnickiej odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu. Każdy z partnerów przedstawił stan realizacji zadań przydzielonych w ramach projektu.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową realizację transgranicznego projektu oraz poruszono kwestie organizacyjne dotyczące działań przewidzianych w najbliższym czasie. Przedstawiono opracowane materiały profilaktyczne – ulotki dwujęzyczne, które będą rozdawane podczas spotkań z osobami starszymi w trakcie wspólnej kampanii prewencyjnej. Omówiono kwestię warsztatów, które odbyły się dwukrotnie – raz po stronie polskiej raz po stronie czeskiej. Wzięło w nich udział 20 funkcjonariuszy polskich i czeskich wraz z psami. Obejmowały one ćwiczenia praktyczne w terenie pod kątem poszukiwań osób, tropienia śladów ludzkich oraz ćwiczeń obrończych w zakresie obezwładnienia przez psy niebezpiecznych przestępców. W zajęciach wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzęt tj. obroże GPS wraz z lokalizatorami i komputerem a także sprzęt tresurowy. W szkoleniu czynny udział brał pies kategorii tropiącej zakupiony również w ramach powyższego projektu.

Tego typu spotkania są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych we wniosku aplikacyjnym założeń i celów.

Praca w Policji