WARSZTATY SZKOLENIOWE W WIESZCZYNIE - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

WARSZTATY SZKOLENIOWE W WIESZCZYNIE

W dniach 2 – 6 października 2017 r. na terenie powiatu Prudnickiego odbyła się pierwsza edycja warsztatów szkoleniowych w ramach mikroprojektu pn. „Psi Patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech”.

Projekt ukierunkowany jest na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy przygranicznej oraz zapewnienie ładu i porządku na tym terenie oraz współdziałanie partnerów projektu z Polski i Czech w skutecznym odnajdowaniu osób zaginionych.

W warsztatach wzięło udział 20 funkcjonariuszy polskich i czeskich wraz z psami. Obejmowały one ćwiczenia praktyczne w terenie pod kątem poszukiwań osób, tropienia śladów ludzkich oraz ćwiczeń obrończych w zakresie obezwładnienia przez psy niebezpiecznych przestępców. W zajęciach wykorzystano zakupiony w ramach projektu sprzęt tj. obroże GPS wraz z lokalizatorami i komputerem a także sprzęt tresurowy. W szkoleniu czynny udział brał pies kategorii tropiącej zakupiony również w ramach powyższego projektu.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni również zewnętrzni eksperci – Międzynarodowy Sędzia Prób Pracy oraz Licencjonowany pozorant p. Jacek Lewkowicz, który prowadził zajęcia z zakresu ćwiczeń obrończych. Drugim zaproszonym gościem był Dowódca Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Lipki p. Szymon Oparowski, który wraz z członkami sekcji przedstawili schemat działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz zaprezentowali technikę pracy psa ratowniczego.

Praca w Policji