ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO MIKROPROJEKTU - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO MIKROPROJEKTU

Dnia 01.06.2017 r. rozpoczynamy realizację mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 pt. „Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech”. Beneficjentem projektu jest KWP w Opolu i KWP w Ostrawie. Projekt realizowany będzie do 31.05.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 20 354,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 300,90 euro oraz dofinansowanie z krajowych środków publicznych w kwocie 3 053,10 euro.

Celem mikroprojektu jest  poprawa wzajemnej współpracy Policji Czeskiej oraz Polskiej, wzrost współpracy zespołów kynologicznych, co przełoży się na wzrost efektywności wspólnych działań z użyciem psów, w szczególności na dużych i trudnych obszarach.

Projekt będzie realizowany poprzez wspólne szkolenia, ćwiczenia i opracowanie ulotek dla seniorów. Bezpośrednią grupę docelową stanowią przewodnicy psów służbowych oraz mieszkańcy i turyści pogranicza, w tym głównie seniorzy. W ramach projektu zaplanowano zakup psa tropiącego i nowoczesnego sprzętu wykorzystującego dane z GPS.

Poprzez realizację szkoleń w projekcie podniesione zostaną kwalifikacje zawodowe, a dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń wzrosną kompetencje funkcjonariuszy policji, ponadto wspólne ćwiczenia praktyczne pozwolą na profesjonalne wyszkolenie psów służbowych.

Dzięki realizacji komplementarnego projektu przez KWP Ostrawa po drugiej stronie granicy cele projektu zostaną zrealizowane na obszarze euroregionu Pradziad również po czeskiej stronie.

 

Praca w Policji