ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Dnia 31 maja 2018 r. zakończony został mikroprojekt pn. „Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech”. Projekt realizowany był w latach 2017-2018.

Celem przedsięwzięcia była  poprawa wzajemnej współpracy policji czeskiej oraz polskiej, wzrost poziomu wyszkolenia i umiejętności z zakresu działań poszukiwawczych z psami, podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy policji, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza.

W ramach realizacji projektu najważniejsze zadania zrealizowane w mikroprojekcie po stronie polskiej to: zakup psa tropiącego wyspecjalizowanego w tropieniu śladów ludzkich i przeszukiwaniu terenu, szkolenia i umiejętności z zakresu działań poszukiwawczych z psami, zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu wykorzystującego dane z GPS, opracowanie i dystrybucja dwujęzycznej ulotki dla mieszkańców pogranicza w tym głównie seniorów.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Beneficjentem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Całkowita wartość projektu: 20 354,00 euro,
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 17 300,90 euro oraz z budżetu państwa 3 053,10 euro.

Praca w Policji