Podsumowanie kolejnego etapu działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Drugstop” – spotkanie w Dolni Morava

W dniach od 7 do 8 grudnia 2017 r. w miejscowości Dolni Morava (Czechy) odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Pardubicach w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy ze strony polskiej tj. przedstawiciele Komend Wojewódzkich w Opolu, Wrocławiu i Katowicach oraz ze strony czeskiej KWP w Pardubicach, Ostravie, Ołumuńcu, Hradec Kralove, Libercu.

Omawiane były działania zrealizowane w ramach projektu oraz wspólne przedsięwzięcia, m. in. akcja profilaktyczna na pograniczu. Każdy z partnerów przedstawił stan realizacji zadań przydzielonych w ramach projektu na rok 2017, a następnie ustalone zostały działania jakie zostaną podjęte w 2018 roku.

Przypomnijmy, że celem projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Wartość całego projektu to 2.457.545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088.913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1.284.873,50 euro, w tym dofinansowanie 1.092.142,48 euro. Wartość projektu po stronie polskiej 1.172.672,00 euro, dofinansowanie 996.771,20 euro.
Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480.561,00 euro, w tym dofinansowanie 408.476,85 euro. 


Projekt pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.

 

Praca w Policji