Rozstrzygnięcie postępowania na usługę tłumaczenia ustnego - Drugstop - Policja Opolska

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę tłumaczenia ustnego

Rozstrzygnięto postępowanie na realizację na usługę tłumaczenia ustnego, konsekutywnego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski w dniach 16-17.03.2017 r. w powiecie krapkowickim podczas dwudniowego spotkania polsko-czeskiej grupy zarządzającej, o wartości nie przekraczającej wartości granicznej (30 tys. euro) wyłączone ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) realizowane w ramach projektu "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-20

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY-zestawienie ofert

Praca w Policji