Kolejna polsko-czeska akcja promująca projekt - Drugstop - Policja Opolska

Kolejna polsko-czeska akcja promująca projekt

Działania takie prowadzone są przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu wspólnie z partnerem z Republiki Czeskiej tj. Komendą Wojewódzką Policji w Pardubicach - w ramach realizowanego od 2016 r. projekt pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Kolejna taka polsko-czeska kampania miała miejsce 22 września 2018 roku, na terenie czeskich Pardubic. W Retro městečko spotkali się funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP w Opolu oraz KWP w Pardubicach, w celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej.

Mając na uwadze tego typu akcje, policyjni profilaktycy wyposażeni zostali w wypracowane w ramach projektu narzędzia, takie jak: walizki demonstracyjne, prezentacje multimedialne i filmy.

Podczas akcji prezentowano materiały poglądowe, a także przekazywano informacje na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i rozprowadzanie.

Punkty informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem, pokazując jednocześnie potrzebę prowadzenia tego typu akcji.

 

Praca w Policji