Podsumowanie kolejnego etapu działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Drugstop” – spotkanie w Szczyrku

W dniach od 20 do 21 września 2018 r. w Szczyrku odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy ze strony polskiej tj. przedstawiciele Komend Wojewódzkich w Opolu, Wrocławiu i Katowicach oraz ze strony czeskiej KWP w Pardubicach, Ostravie, Ołumuńcu, Hradec Kralove, Libercu.

Omawiane były działania zrealizowane w ramach projektu oraz wspólne przedsięwzięcia, m. in. akcja profilaktyczna na pograniczu. Akcje takie mają na celu zacieśnienie współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i rozprowadzanie.

Każdy z partnerów przedstawił stan realizacji zadań wykonanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Wartość całego projektu to 2.457.545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088.913,68 euro.

 

Praca w Policji