Podsumowanie kolejnego etapu działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Drugstop” – spotkanie w Rychnovie

W dniach od 21 do 22 maja 2018 r. w miejscowości Rychnov (Hradec Kralove - Czechy) odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Pardubicach w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy ze strony polskiej tj. przedstawiciele Komend Wojewódzkich w Opolu, Wrocławiu i Katowicach oraz ze strony czeskiej KWP w Pardubicach, Ostravie, Ołumuńcu, Hradec Kralove, Libercu.

Omawiane były działania zrealizowane w ramach projektu oraz wspólne przedsięwzięcia, m. in. akcja profilaktyczna na pograniczu. Każdy z partnerów przedstawił stan realizacji zadań przydzielonych w ramach projektu na 2018 rok.

Przypomnijmy, że celem projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Wartość całego projektu to 2.457.545,50 euro.

 

Praca w Policji