Termomodernizacja budynków KWP w Opolu - Policja Opolska

Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

,,Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjnych KWP w Opolu przy ulicy Oleskiej’’ POIS.01.03.01-00-0174/16 w ramach poddziałania 1.3.1oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych

Planowane efekty:

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 181,52 Mg CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 2410,66 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 2410,85 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 535,7 MWh/rok

Całkowita wartość projektu:

3 469 754,03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 689 604,88 PLN

Z ramienia WZ KWP w Opolu sprawę prowadzi Pan Andrzej Durkacz, tel. 077 422 25 07