Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

POSTĘP RZECZOWY PRAC BUDOWLANYCH PRZY UL. OLESKIEJ

Kontynuowane są prace budowlane budynku SPPP KWP w Opolu. Zakończono prace termomodernizacyjne na zewnątrz budynku. Zakończono także prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku na II piętrze. Rozpoczęto prace na I piętrze oraz w piwnicach budynku.


 

Postęp rzeczowy prac budowlanych zadania  „Termomodernizacja budynku administracyjnego SPPP KWP w Opolu”:

- zakończono docieplanie ścian, ościeży i stropodachu budynku administracyjnego SPPP

- zakończono termomodernizację ścian piwnic

- zakończono izolację pionową ścian fundamentowych

- wykonano tynki zewnętrzne i pomalowano elewację

- zakończono wymianę stolarki okiennej w całym obiekcie

- zdemontowano starą instalację co i trwa wymiana instalacji c.o. oraz 116 grzejniki z zaworami termostatycznymi (79% wykonania robót)

- w branży elektrycznej zakończono prace demontażowe                                  

- trwa wymiana źródeł światła (wykonanie 26%)

 

Praca w Policji