ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MATERERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - Zakupy - Policja Opolska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MATERERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W związku z realizacją mikroprojektu nr cz.11.4.120./0.0/0.0/16_009/0002162 pn. „Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa, zapraszamy serdecznie do złożenia ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

Zaproszenie do złożenia oferty

Zasady używania logotypów

Praca w Policji