ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO MIKROPROJEKTU - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO MIKROPROJEKTU

Dnia 01.06.2017 r. rozpoczynamy realizację mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 pt. „Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech”. Beneficjentem projektu jest KWP w Opolu i KWP w Ostrawie. Projekt realizowany będzie do 31.05.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 20 354,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 300,90 euro oraz dofinansowanie z krajowych środków publicznych w kwocie 3 053,10 euro. Celem mikroprojektu jest poprawa wzajemnej współpracy policji czeskiej oraz polskiej, wzrost współpracy zespołów kynologicznych, co ma przełożyć się na wzrost efektywności wspólnych działań z użyciem psów, w szczególności na dużych i trudnyc