INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA - Zakupy - Policja Opolska

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA

Uprzejmie informujemy, że  konkurs dotyczący organizacji tłumacza na polsko-czeskie ćwiczenia w dniach 31.03.-01.04.2020 r. związane z realizacją projektu pn. "Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 został unieważniony. W związku z obecną sytuacją dot. Koronowirusa  decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu wszystkie zaplanowane szkolenia, przedsięwzięcia oraz podróże służbowe zostały wstrzymane do odwołania. Ww. konkurs zostanie ponownie ogłoszony w późniejszym terminie.

Praca w Policji