ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MATERIAŁU INFORMACYJNEGO - Zakupy - Policja Opolska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MATERIAŁU INFORMACYJNEGO

W związku z realizacją mikroprojektu nr cz.11.4.120./0.0/0.0/16_009/0001922 pn. „ Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa, zapraszamy serdecznie do złożenia ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie materiału informacyjnego

Zasady używania logotypów

Praca w Policji