ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA - Zakupy - Policja Opolska

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ TŁUMACZENIA

W związku z realizacją mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0009/0001922 pn. „Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa, zapraszamy serdecznie do składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia     2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z poniższym załącznikiem

 

Zaproszenie do składania ofert

Klauzula informacyjna RODO

Praca w Policji