Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - Informacje kontaktowe - Policja Opolska

Informacje kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, tel. 77 427 19 00,

e-mail: komendant@op.policja.gov.pl

 

KWP Opole


 

Nazwa Stanowisko Telefon Faks
Jarosław Kaleta Komendant Wojewódzki Policji w Opolu +48 774222106 +48774223113
Adam Tychowicz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji +48 774222106 +48774223113
Rafał Stanisławski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji +48 774222107 +48774223113
       
Andrzej Kłunejko Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki +48 774222452 +48774222454
Małgorzata Ciupińska Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej          +48 774222112     +48774222114   
Sylwia Majewska-Mazepa Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia +48 774222142 +48774222144
Urszula Grzybowska-Kuriata          Naczelnik Wydziału Kontroli +48 774223132 +48774223134
Grzegorz Kubicki Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych +48 774222376 +48774222369
Liliana Golob Kierownik Sekcji Psychologów +48 774223159 +48774223144
Hubert Adamek Naczelnik Wydziału Prewencji +48 774222352 +48774222353
Bogusław Pawlik Naczelnik Sztabu Policji +48 774222371 +48774222384
Piotr Boba Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego +48 774222392 +48774222394
Izabela Mainka Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych +48 77 4222722 +48774222724
Krzysztof Rajewski Naczelnik Wydziału Konwojowego +48 774223622 +48774223624
Wojciech Targosiński Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji +48 774222402 +48774222404
Bartłomiej Burniak  Naczelnik Wydziału Kryminalnego +48 774222202 +48774222204
Janusz Kaczor Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą +48 774222262 +48774222264
Maciej Kucharski Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego +48 774223802 +48774223804
Krzysztof Łyżwa Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego +48 774222292 +48774222294
Zbigniew Stanowski Naczelnik Wydziału d/w z Korupcją +48 774222279 +48774222684
Karolina Bejnarowicz Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia +48 774222502 +48774222504
Paweł Ciupiński Naczelnik Wydziału Transportu +48 774222432 +48774222434
Mirosława Kutrowska Naczelnik Wydziału Finansów +48 774222412 +48774222414
Robert Krzewica Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością +48 774223792  
Dyżurny KWP w Opolu Dyżurny +48 774222356 +48774222354
Marzena Grzegorczyk Rzecznik KWP w Opolu +48 774222117 +48774222114

 

Praca w Policji