Narada roczna w opolskim garnizonie policji - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Narada roczna w opolskim garnizonie policji

Data publikacji 25.01.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, Wiceprezes Sadu Okręgowego w Opolu Paweł Mehl, Prokurator Okręgowy w Opolu Pani Agnieszka Mulka-Sokołowska oraz kadra kierownicza opolskiej Policji.

Naradę otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, który podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy opolskich policjantów w roku 2017.

Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. Do sukcesów należy zaliczyć między innymi zredukowanie liczby przestępstw kradzieży z włamaniem czy rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Wykrywalność przestępstw w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym, blisko 75% poziomie, przy spadku liczby przestępstw kryminalnych z 13 007 w 2016 roku - do 12 090 w roku ubiegłym.

Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i gospodarczej. W 2017 roku stwierdzono 1850 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - to o 172 przestępstw więcej niż w roku 2016.

Z roku na rok wzrasta też liczba przestępstw gospodarczych. Należy dodać, że podobnie jak przy sprawach o charakterze narkotykowym, wykrycie tego typu przestępstw to w głównej mierze efekt pracy funkcjonariuszy. W ubiegłym roku stwierdziliśmy 5250 przestępstw gospodarczych. W roku 2016 było ich 4240.

Kategorie przestępstw stwierdzonych

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Zabójstwa

15

8

9

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze

184

186

114

Bójka lub pobicie

131

130

144

Kradzież z włamaniem

2963

2433

2384

Kradzież cudzej rzeczy

3675

3128

2530

Przestępstwa gospodarcze

3286

4240

5250

Ogólna

liczba przestępstw

w województwie

20132

20212

 

20021

W roku 2017 z 8 do 9 wzrosła liczba zabójstw, przy jednoczesnej 100% wykrywalności w tej kategorii.

Każdego dnia o bezpieczeństwo mieszkańców regionu dba 2389 policjantów. W tym roku planujemy przyjąć do służby 178 osób.

RUCH DROGOWY

W roku 2017 odnotowaliśmy 1836 przestępstw drogowych (2016 r. - 2070). W trakcie różnych działań prowadzonych na drogach województwa opolskiego, policjanci ruchu drogowego sprawdzili stan trzeźwości ponad 525 000 kierowców, z czego 816 kierujących prowadziło pojazd będąc pod wpływem alkoholu (rok 2016 - 1624 nietrzeźwych kierujących).

Na drogach województwa doszło do 698 wypadków drogowych (rok 2016 - 753), w których zginęło 78 osób (2016 r. - 99), natomiast 848 osób zostało rannych (2016 - 857). Policjanci w związku z kolizjami interweniowali ponad 10 000 razy (rok 2016 - 9083).

By poprawić bezpieczeństwo na drogach województwa Policja, poza kontrolami stanu trzeźwości, organizuje wzmożone działania w regionie skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Wiele informacji dotyczących piratów na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem, uruchomionej 4 lata temu, skrzynki mailowej.

Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególna uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

TRANSPORT I ZAOPATRZENIE

W 2017 roku garnizon opolski wzbogacił się łącznie o 52 nowe radiowozy i łódź motorową. Cześć z nich została zakupiona przy wsparciu lokalnych samorządów, pozostałe w całości zostały sfinansowane z budżetu Policji między innymi w ramach Programu Modernizacji Policji.

Przeprowadzono rozbudowę między innymi budynków komendy w Brzegu i komisariatów w Otmuchowie, Praszce oraz Zawadzkiem. Rozpoczęto też budowę nowej siedziby komendy w Krapkowicach.

BADANIA SPOŁECZNE

Z kolejnej edycji Polskiego Badania Przestępczości wynika, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością w 70,8% (kraj – 68%).

70 % ankietowanych deklaruje dobrą ocenę pracy policjantów w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Bezpiecznie po zmroku na Opolszczyźnie czuje się blisko 76% ankietowanych.

Zobacz też:

  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji
  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji
  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji #1
  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji #2
  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji #3
  • Narada roczna w opolskim garnizonie policji #6