Z głuchołaską młodzieżą rozmawialiśmy o bezpieczeństwie - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Z głuchołaską młodzieżą rozmawialiśmy o bezpieczeństwie

Data publikacji 24.11.2017

Bezpieczeństwo w sieci to temat przewodni debaty, która odbyła się w Głuchołazach. Mundurowi wspólnie z pracownikami świetlicy socjoterapeutycznej rozmawiali o zagrożeniach wynikających z cyberprzestępczości. Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy - dzieci i dorośli. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywane w sposób niewłaściwy, mogą wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje.

W Centrum Kultury w Głuchołazach odbyła się debata społeczna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo- Cyberprzestępczość”. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne, cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci.

Asp. Beata Rudzińska oraz st. sierż. Marta Kublin przedstawiły młodzieży zagrożenia jakie mogą wynikać z niewłaściwego i nieświadomego korzystania z sieci internetowej. Omówiły co jest zabronione w sieci i jak nie stać się ofiarą osób wyłudzających dane w Internecie. Przestrzegały młodzież przed cyberprzemocą i przypomniały, że od ukończenia 13 roku życia ponosimy już odpowiedzialność prawną za nasze czyny.

Przedstawicielki świetlicy socjoterapeutycznej w Głuchołazach informowały gimnazjalistów jak ważne jest to, co umieszczamy na portalach internetowych. Mówiły o tym co wpływa na nasz wizerunek w sieci. Przypomniały o skutkach umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł, które pomimo usunięcia, pozostają tam na zawsze. Uświadamiały młodych ludzi, do czego może doprowadzić zawieranie nowych znajomości w sieci. Przekonywały o tym, że nie każdy jest tam uczciwy, ma dobre zamiary i podaje swoje prawdziwe dane.

  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
Praca w Policji