„Forum Dzielnicowych” – o policjantach „pierwszego kontaktu” - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Forum Dzielnicowych” – o policjantach „pierwszego kontaktu”

Data publikacji 25.05.2017

Założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas" – zwłaszcza rola dzielnicowego w społeczności lokalnej – to najważniejsze tematy XIX Forum Dzielnicowych. Poruszone zostały na nim również zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych. W forum uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – nadkom. Jacek Kozłowski.

Już po raz XIX kierownicy rewirów dzielnicowych z całej Opolszczyzny spotkali się w Opolu, żeby omówić służbę dzielnicowych. Najważniejszym tematem forum były założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Omówiono także możliwości wykorzystania w służbie dzielnicowego „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz promocji aplikacji „Moja Komenda”.

Rolę komunikacji interpersonalnej podczas wykonywania zadań przez dzielnicowych omówił funkcjonariusz z Sekcji Psychologów KWP w Opolu. Kierownik stowarzyszenia „Monar” przybliżył problematykę uzależnień oraz możliwości profilaktycznego oddziaływania dzielnicowych na osoby uzależnione. Poruszone zostały również zagadnienia postępowań administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia.

  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
  • Forum dzielnicowych
Praca w Policji