Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Opolszczyźnie

Data publikacji 18.01.2017

Opolscy policjanci przeprowadzili kolejną akcję skierowaną na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drodze. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie w okresie zimowym, stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę. W trakcie działań funkcjonariusze przypominali o zasadach prawidłowego poruszania się po drodze oraz mówili o tym jak ważne jest noszenia elementów odblaskowych.

W akcji uczestniczyło blisko 160 policjantów, którzy bacznie przyglądali się, w jaki sposób niechronieni uczestnicy ruchu drogowego poruszają się po drogach naszego regionu. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy piesi poruszający się poza terenem zabudowanym noszą obowiązkowe elementy odblaskowe oraz czy rowerzyści mają prawidłowe oświetlenie.

Na Opolszczyźnie funkcjonariusze ujawnili 12 kierowców, którzy nie przestrzegali praw pieszych i rowerzystów oraz 322 dopuszczających się innych wykroczeń na drodze. Niechronieni uczestnicy ruchu popełnili ponad 200 różnego rodzaju wykroczeń w ruchu drogowym. W ponad 150 przypadkach piesi przechodzili w miejscu niedozwolonym, co przy takich warunkach stwarzało dla nich szczególne niebezpieczeństwo.

Szybko zapadający zmrok, złe warunki atmosferyczne – śliska nawierzchnia i opady utrudniają poruszanie się po drodze i wymagają od użytkowników dróg wzmożonej czujności. Pamiętajmy zatem o ostrożności i zasadzie ograniczonego zaufania, która dotyczy wszystkich: kierowców, rowerzystów, a także pieszych.

Celem takich akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, których uczestnikami są piesi i rowerzyści, jak również upowszechnienie noszenia elementów odblaskowych. Ich noszenie nie jest niczym wstydliwym - często ratuje życie.

Praca w Policji