Zostań policjantem i pomagaj innym - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Zostań policjantem i pomagaj innym

Data publikacji 07.05.2020

Służba w Policji to zaszczyt i odpowiedzialność, jednak obecna sytuacja związana ze stanem epidemii, pokazuje wymagania jakie stawiane są przed każdym policjantem. Nadal możesz zostać jednym z nas, a niezbędne dokumenty możesz wysłać na nasz adres pocztowy. Rekrutację dokończymy, gdy tylko będzie to możliwe.

Z uwagi na stan epidemii, nie możemy prowadzić pełnego doboru. Istnieje jednak możliwość składania - przez kandydatów do służby - potrzebnych dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Poniżej kilka kroków jakie musisz zrobić, by w obecnej sytuacji złożyć niezbędne dokumenty:

 • Krok pierwszy - przeczytaj, jakie są podstawowe warunki i wymagane dokumenty;

 • Krok drugi - pobierz, wydrukuj i wypełni kwestionariusz A i B. Nie zapomnij o złożeniu podpisu;

 • Krok trzeci - napisz podanie, skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;

 • Krok czwarty - sporządź ksero dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego minimum wykształcenie średnie, a dla mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (str.2,3,6 i 9);

 • Krok piąty - wyślij komplet wymaganych dokumentów na podany adres pocztowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

To wszystko!

Gdy tylko będzie to możliwe, rozpoczniemy kolejne etapy rekrutacji!

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Służba w opolskiej Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Praca w Policji