Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle

Data publikacji 27.09.2019

W Skarbimierzu-Osiedle odbyło się oficjalne otwarcie posterunku Policji. Symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku mł. asp. Grzegorz Galar. Podczas uroczystości zostały przekazane również dwa nowe radiowozy, które w połowie zostały zakupione z Programu Modernizacji Policji, a pozostała cześć pochodzi z budżetu gminy Skarbimierz. Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji. Swoją obecnością zaszczyciły nas też przedszkolaki.

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Jarosławowi Kalecie. Na początku uroczystości Pan Komendant przywitał zaproszonych gości. Podziękował przedstawicielom samorządu gminy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia i podkreślił jak ważne jest wzajemna współpraca w realizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa. Nowy posterunek pozwala między innymi na stały kontakt mieszkańców z policjantami, ułatwia informowanie funkcjonariuszy o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Umożliwia też szybszą reakcję mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia czy przypadki łamania prawa.

Otwarcie Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy. Dzięki zrozumieniu potrzeb lokalnych i wsparciu Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita, policjanci mają do dyspozycji wyremontowaną siedzibę, a mieszkańcy mogą liczyć na bezpośredni kontakt i pomoc funkcjonariuszy. Warto podkreślić, że funkcjonariusze otrzymali dwa nowe radiowozy, które zostały zakupione w połowie z Programu Modernizacji Policji, a pozostała część pochodzi ze środków gminy Skarbimierz.

Klucze do posterunku Policji i nowych radiowozów, kierownikowi jednostki mł. asp. Grzegorzowi Galarowi wręczył Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji mł. insp. Katarzyna Anioł-Olejnik wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Jarosławem Kaletą. Budynek, w którym pracować będą policjanci i zakupione radiowozy poświęcili kapelan komendy wojewódzkiej ks. ppłk rez. dr Jerzy Niedzielski ikapelan komendy powiatowej ks. Roman Siewiera.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Parlamentarzystów reprezentowała posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara, a władze wojewódzkie Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska. Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Pani Monika Jurek, natomiast lokalny samorząd Wicestarosta Brzeski Pani Ewa Smolińska, Pan Tomasz Witkowski Wiceburmistrz Brzegu oraz Andrzej Pulit Wójt Gminy Skarbimierz i mieszkańcy gminy. W otwarciu posterunku wzięli też udział nasi najmłodsi goście – przedszkolaki, które na zakończenie oficjalnej części wsiadły do radiowozu i włączyły sygnały świetlne i dźwiękowe.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta przemawia podczas uroczystego otwarcia Posterunku Policji w Skarbimierzu-Osiedle
 • Posterunek Policji w Skarbimierzu-Osiedle
 • karda kierownicza Policji i przedszkolaki
 • Przedstawiciele władz wojewódzkich i kadra kierownicza Policji
 • przedstawiciele władz samorządowych uczestniczący w otwarciu posterunku Policji
 • nowe radiowozy
 • Przemówienie Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki KGP mł.insp. Katarzyna Anioł-Olejnik
 • policjant częstuje dzieci cukierkami
 • dzieci oglądają nowe radiowozy
 • wnętrze posterunku
 • Uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Skarbimierzu Osiedle
 • poświęcenie posterunku Policji przez księży
 • kadra kierownicza KPP w Brzegu
 • wnętrze posterunku
Praca w Policji