Czuwamy nad bezpieczeństwem obozowiczów - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Czuwamy nad bezpieczeństwem obozowiczów

Data publikacji 03.07.2018

Nawiązanie współpracy z kierownikami obozów harcerskich, ustalenie sposobów łączności, miejsc zbiórki i dróg ewakuacyjnych to tylko niektóre zadania jakie realizowali policjanci wspólnie ze strażakami z Olesna i przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wspólne działania mają zapewnić bezpieczeństwo i porządek podczas trwania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ośrodek harcerski w miejscowości Kucoby (pow. oleski) co roku organizuje obozy dla zuchów i harcerzy z całej Polski. Aktualnie na terenie ośrodka przebywa 145 harcerzy. Obóz harcerski to doskonały sposób na spędzanie wakacji przez najmłodszych, którzy uczą się samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Z pewnością dla niektórych jest to czymś naprawdę wyjątkowym. Możliwość przebywania w namiocie czy domku kempingowym, wyznaczanie kierunków geograficznych i godziny przy pomocy słońca to tylko niektóre ciekawostki jakie spotykają młodych adeptów harcerstwa.

Wzorem lat ubiegłych policjanci wspólnie ze strażakami odwiedzają uczestników obozów i prowadzą z nimi działania profilaktyczne. Tegoroczna wizyta oprócz prelekcji na temat bezpiecznych wakacji, zawierała szkolenie dla uczestników obozu w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Takich jak drastyczne pogorszenie się warunków pogodowych – wichury , burze czy pożar. Każdy zuch wie jak należy w takiej sytuacji reagować, komu zgłaszać zagrożenie i gdzie się schronić. Kierownictwo obozu zadbało o to aby dzieci były bezpieczne i wiedziały jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Każdy uczestnik został zapoznany z instrukcjami np. jak należy się zachować w przypadku wyładowań atmosferycznych czy silnych podmuchów wiatru. Na terenie ośrodka w Kucobach opiekunowie są ze sobą w stałym kontakcie radiowym co w znacznym stopniu ułatwia podstawową komunikację i organizację zajęć dla zuchów.

Ponadto funkcjonariusze sprawdzili drożności dróg dojazdowych do ośrodka, dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych i innych miejsc, w których przebywają uczestnicy obozów. Ustalone zostały zasady wymiany informacji i ostrzegania o zagrożeniach, oraz sposoby kontaktowania się ośrodka z służbami. Dyżurni jednostek Policji i Straży Pożarnej posiadają numery telefonów do opiekunów przebywających na terenie ośrodka. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, będzie na bieżąco za pośrednictwem Regionalnych Systemów Ostrzegania będą informować o ewentualnych niebezpieczeństwach.

Poza dzisiejszą wizytą harcerze mogą spodziewać się kolejnych spotkań profilaktycznych z funkcjonariuszami. Troska o bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku jest dla nas priorytetem.