Lekcja historii Policji Państwowej II RP - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Lekcja historii Policji Państwowej II RP

Data publikacji 07.06.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyły się warsztaty historyczne „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”. Ich organizatorem było stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi we współpracy z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP. Warsztaty skierowane były do policjantów, pracowników Policji oraz uczniów klas mundurowych. Wykłady poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz przedstawiały zagadnienia Zbrodni Katyńskiej.

Spotkanie rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, który podkreślił znaczenie takich przedsięwzięć dla kształtowania postaw patriotycznych. Następnie głos zabrał Jarosław Olbrychowski, prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, a zarazem wnuk jednego z zamordowanych policjantów. Prezes przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku byli przetrzymywani w obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników.

Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak w swoim wystąpieniu mówił o upowszechnianiu historii i tradycji Policji, budowaniu tożsamości formacji i etosu służby. Na zakońćzenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wyjątkowe upominki w postaci pamiątkowych odznaczeń OKM 1940.