Porozumienie w sprawie dodatkowych służb - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Porozumienie w sprawie dodatkowych służb

Data publikacji 14.03.2018

Komendant Miejski Policji w Opolu podinsp. Bogdan Piotrowski podpisał z Wójtem gminy Tarnów Opolski Krzysztofem Mutz porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych w 2018 roku. Porozumienie podpisano na kwotę 5 000 złotych.

Jest to już kolejne porozumienie. Już od kilku lat gmina Tarnów Opolski jako gmina z terenu działania Komisariatu Policji w Ozimku podpisuje porozumienia w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych. Porozumienie zostało podpisane w obecności komendanta komisariatu policji w Ozimku nadkom. Rafała Bartoszek, oraz zastępcy Wójta gminy Tarnów Opolski Magdaleny Chudowskiej.

Dodatkowe patrole będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Funkcjonariusze, w ramach dodatkowej służby, będą także kierowani do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy.

  • Porozumienie w sprawie dodatkowych służb