Kierowco, uważaj na pieszych w strefie zamieszkania! - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Kierowco, uważaj na pieszych w strefie zamieszkania!

Data publikacji 05.03.2018

Policjanci z drogówki przypominają ! Strefa zamieszkania to obszar służący przede wszystkim osobom w nim zamieszkującym. W tak oznaczonym terenie piesi i bawiące się dzieci mają prawnie zapewnione bezpieczeństwo. Nie znajomość przepisów lub ich lekceważenie może stworzyć poważne zagrożenie.

Strefy, o których mowa, są oznaczone specjalnymi znakami, które prezentujemy ponieżej. Wyznacza się je głównie na „blokowiskach”, osiedlach domków jednorodzinnych oraz w rejonach nasilonego ruchu pieszego. To rozwiązanie ma skutkować spowolnieniem ruchu pojazdów i w maksymalny sposób zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Niestety, wielu zmotoryzowanych nie posiada wiedzy na temat tych przepisów.

Przypominamy

Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w którym mają oni czuć się bezpiecznie. Nie muszą być tu budowane chodniki, a mieszkańcy mogą korzystać dowolnie z całej szerokości jezdni. Przyporządkowanie ruchu pieszym w strefie znosi obowiązek zapewnienia opieki dzieciom do lat 7, co daje możliwość przebywania na drodze małoletniego, który nie do końca potrafi rozpoznać zagrożenie. Dlatego też kierowcy są zobowiązani do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Nie może on przekraczać prędkości 20 km/h!

 

  • Kierowco, uważaj na pieszych w strefie zamieszkania!
  • Kierowco, uważaj na pieszych w strefie zamieszkania!